JIŽ 17 LET CHRÁNÍME PŘÍRODU SBĚREM VYSLOUŽILÝCH ELEKTROSPOTŘEBIČŮ

Zjistit více!

O nás

ASEKOL je neziskově hospodařící společnost, která v zastoupení výrobců a dovozců elektrozařízení organizuje celostátní systém zpětného odběru elektrozařízení. Zajišťuje sběr, dopravu a recyklaci vysloužilých elektrospotřebičů včetně financování celého systému. ASEKOL je tzv. kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení. Jeho služeb na základě smlouvy využívají výrobci nebo dovozci elektrozařízení. ASEKOL při zpětném odběru úzce spolupracuje s městy a obcemi, posledními prodejci a servisy, svozovými společnostmi a zpracovateli elektrozařízení.

Číst více
44 580 tun
ASEKOL v roce 2021 zpětně odebral 44 580 tun vysloužilých elektrospotřebičů.
PLNÍME KVÓTY EU PRO SBĚR
ASEKOL zatím jako jediný v ČR prokazatelně plní kvóty EU pro sběr elektroodpadu.
VÍCE NEŽ 1 000 ZAMĚSTNANÝCH HANDICAPOVANÝCH OSOB.
V rámci dlouhodobé spolupráce s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR pomáháme handicapovaným občanům při získávání pracovních příležitostí.
VÍCE NEŽ 17 500 SBĚRNÝCH MÍST
Vytvořili jsme nejhustší síť pro sběr elektrozařízení nejen v ČR ale i v rámci Evropy.

Naši klienti

Aktuality

13. 9. 2022

Kontejner ASEKOL sloužil pro hasičské cvičení k simulaci hašení elektromobilu!

Společnost ASEKOL poskytla pro hasičské cvičení svůj upravený velkoobjemový kontejner pro simulaci hašení elektromobilu. A jak takové hašení elektromobilu probíhalo? Pro zajímavost jsme pro vás připravili krátké reportážní video z akce, kde můžete vidět profesionální zásah hasičů včetně použité záchranné techniky. „V dnešní době se elektromobily rozmáhají, hašení elektromobilů považujeme za velkou výzvu. V ČR podobná cvičení […]

30. 8. 2022

Recyklace vysloužilých elektrozařízení jako hlavní princip cirkulární ekonomiky!

Ze starého nové 👉 aneb s každým koncem přichází nový začátek! Recyklace elektrozařízení a opětovné využití materiálů ♻️🔌📱💻🖥⌨️🖨 jako součást cirkulární ekonomiky a udržitelného rozvoje! 🌿🌎 Cirkulární ekonomika je založena na opakovaném využití materiálů, což zároveň pomáhá snižovat produkci odpadů. Míra opětovného materiálového využití dle typu výrobku může být až 95 %!

4. 8. 2022

BEZPLATNÉ OPRAVY ELEKTRA S OPRAVÁRNOU JSOU ZPĚT!

Bezplatné opravy nefunkčních elektrospotřebičů! To je unikátní akce, která v Opavě díky velkému zájmu veřejnosti nadále pokračuje. Za spolupráce s Moravskoslezským krajem, Opravárnou a Charitou Opava budeme pokračovat v opravách nefunkčních elektrospotřebičů v Opavě. Kdy? Termíny zůstávají standardně jako tomu bylo doposud – každou první sobotu v měsíci od 9 do 17:00 hodin. Konkrétně se jedná o […]

1. 8. 2022

Školy zapojené do programu Recyklohraní vybraly 134,4 tuny vysloužilého elektra a 105,5 tuny baterií!

ASEKOL je dlouhodobým partnerem programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. Tento projekt vznikl v roce 2008 a jeho cílem je informovat a vzdělávat žáky či studenty MŠ, ZŠ a SŠ z celé ČR o problémech životního prostřední a nutnosti recyklace. V průběhu školního roku jsou vyhlašovány zajímavé úkoly s environmentální tématikou. Pedagogičtí pracovníci ke své […]